• język migowy
  • e-mail
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/O szkole

O szkole

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

W CZERWIONCE - LESZCZYNACH

Szkoła Podstawowa nr 6 znajduje się w Czuchowie, dzielnicy miasta Czerwionka- Leszczyny. Już na początku XIX wieku istniała tutaj Szkoła Elementarna mieszcząca się w parterowym budynku. Była ona nieduża, ponieważ w skład jej inwentarza wchodziły: 4 ławki, 1 stół, 1 krzesło, 2 tablice ścienne, 1 mapa Śląska, 14 tabliczek łupkowych, 13 rysików, 9 Biblii, 1 czytanka, 40 polskich katechizmów. W tym czasie do szkoły uczęszczało 120 uczniów. Nauczycielami Szkoły Elementarnej w Czuchowie w latach 1813- 1922 byli: Józef Jeske, Karol Scheller, Franciszek Riegel, Franciszek Siske, Marceli Skowronek, Józef Brylcka. Ryszard Schiedeck, August Scheitza, Wilhelm Bunschik.

Nowa szkoła w Czuchowie powstała w 1909 roku. Decyzja o budowie podjęta została ze względu na rozbudowę kopalni „ Dębieńsko ” , przybywających tutaj górników i zwiększającą się liczbę ludności. Nowy, wybudowany w 1909 r. dwupiętrowy budynek szkolny, posiadał 6 ogrzewanych pomieszczeń o łącznej powierzchni 297 metrów kwadratowych. Do szkoły należał ogród o powierzchni

6 arów oraz ziemia o powierzchni 27 arów. Szkoła otrzymywała pieniądze z podatku nałożonego na lokalną społeczność oraz z podatku kościelnego.

W 1912 r. w sześciu klasach uczyło się 380 dzieci. Grono pedagogiczne stanowiło sześciu nauczycieli: Jan Klose - nauczyciel główny, czyli kierownik, Hermann Kapolke - nauczyciel, Henryk Kunze - nauczyciel tymczasowy, Karol Sommer - nauczyciel, Karol Teichmann - nauczyciel tymczasowy oraz nauczycielka tymczasowa Eliza Behr.

W 1912 roku od strony północnej dobudowano dwupiętrowy budynek mieszkalny dla nauczycieli, z którego jednak parter przeznaczony został na potrzeby szkoły. Umieszczono tam kancelarię, pokój nauczycielski, gabinet pomocy naukowych i jedną salę lekcyjną. Prawdopodobnie w starym parterowym budynku szkolnym mieściła się kaplica parafialna oraz przedszkole.

Po wybudowaniu kościoła parafialnego w Czuchowie w 1925 roku, w starej szkole urządzono biura urzędu gminnego i stanu cywilnego. Urząd ten piastował każdorazowy kierownik szkoły.

Po I wojnie światowej i przyłączeniu Górnego Śląska do Polski w szkole rozpoczęła się nauka języka polskiego. W 12 oddziałach uczyło się wówczas 465 dzieci - 216 chłopców oraz 249 dziewcząt. Na łączną liczbę uczniów wyznania katolickiego były 463, zaś ewangelickiego 2 osoby. Dyrekcję i kadrę nauczycielską stanowiło 10 osób: Jeremiasz Półchłopek - starszy kierownik, Franciszek Gorol - starszy nauczyciel, Maria Jawieniówna - starszy nauczyciel, Jadwiga Kosińska - starszy nauczyciel, Albert Lose - starszy nauczyciel, Janina Mrazówna - starszy nauczyciel, Maria Olechowska - starszy nauczyciel, Jadwiga Safiakówna - nauczyciel kontraktowy, Adam Tutaj - starszy nauczyciel oraz Maria Wojtoniewska - starszy nauczyciel. Szkoła była oddalona o ok. 2,5 km od najbliższej stacji kolejowej, do której prowadziła droga o charakterze gościńca. Budynek szkoły liczył 7 sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 355 metrów kwadratowych. Szkoła posiadała czteropokojowe mieszkanie z kuchnią przeznaczone dla kierownika szkoły oraz czteropokojowe mieszkanie z kuchnią przeznaczone dla nauczycieli. Podwórko szkolne miało powierzchnię 5 arów, boisko 13 arów, ogród szkolny 7 arów, zaś ogród kierownika szkoły 6 arów. Najbliższy lekarz urzędował w odległej o ok. 2,5 km Czerwionce. Niestety informacji na temat dziejów szkoły w tym okresie nie można odtworzyć ze względu na pożar, w którym w 1945 roku spłonęła stara szkoła, a wraz z nią wszystkie kroniki i dokumenty szkolne.

Nauka w szkole wznowiona została niemal natychmiast po wyzwoleniu. Pierwszymi nauczycielami, którzy przystąpili do pracy jeszcze w lutym 1945 byli:

p. Jadwiga Bąk, p. Klotylda Boroń oraz kierownik szkoły p. Gerard Reginek. 4 marca 1945 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły liczącej ok. 500 uczniów. Kierownikiem szkoły mianowany został p. Jan Guz, który pełnił tę funkcję do 1949 roku. Grono nauczycielskie stanowili: p. Anna Fussek p. Antonina Guz, p. Charlotta Kasprowicz, p. Władysław Kita, p. Henryka Kmak, p. Janina Mazanek, p. Helena Mazurek. W czasie jego urlopu przeznaczonego na studia w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach obowiązki kierownika pełnił p. Władysław Kita. Po odejściu p. Guza i p. Kity ze szkoły w Czuchowie kierownikiem został dotychczasowy kierownik szkoły w Wilczy p. Karol Reginek. W pierwszych latach powojennych nauczyciele przezwyciężać musieli liczne trudności jakie pozostawiły po sobie lata okupacji: zniszczona szkoła, brak pomocy naukowych, nieufność rodziców.

Szkoła w tym czasie oprócz działalności dydaktyczno- wychowawczej organizowała stałe dożywianie dzieci i starała się we wszystkie możliwe prace i imprezy szkolne wciągać rodziców. W latach 50-tych często organizowane były lekcje otwarte dla rodziców, mające na celu pogłębienie współpracy wychowawczej między szkołą i rodzicami. Corocznie odbywające się zabawy karnawałowe organizowane przez Komitet Rodzicielski pozwalały na doposażenie szkoły w niezbędne pomoce naukowe. Na uwagę zasługuje fakt zakupu przez Komitet telewizora dla szkoły w lutym 1957, który prawdopodobnie był pierwszą taką inwestycją wśród szkół województwa śląskiego. Co roku odbywały się także Dni Szkoły, w których brali udział rodzice, nauczyciele i dzieci.

29 kwietnia 1956 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego dobudowanego do już istniejącego od 1909 roku. Prace budowlane rozpoczęto 28 sierpnia 1954 roku. Dobudowano dwie szatnie, dwie pracownie oraz sześć sal wykładowych, dwa hole, kancelarię pokój nauczycielski oraz wewnętrzne ubikacje. W nowej i starej części założono centralne ogrzewanie, nową instalację elektryczną i radiofoniczną, a w piwnicy wybudowano kotłownię i magazyn opałowy.

W tym czasie pod kierownictwem p. Karola Reginka w szkole pracowali następujący nauczyciele: p. Grzegorz Bąk, p. Ewa Bernacka, p. Monika Brudny, p. Lilia Dronszczyk, p. Władysława Grandys, p. Walery Grolik, p. Charlotta Kita, p. Maria Szweda.

10 maja 1959 roku podczas obchodów 50 rocznicy istnienia szkoły odsłonięta została pamiątkowa tablica ku czci zmarłych nauczycieli i wychowawców. Na tę uroczystość przybyli dawni nauczyciele p. Mazankowa, p. Migdałkowa, p. Kosińska oraz były kierownik szkoły p. J. Guz. W trakcie uroczystości występowała młodzież szkolna, m.in. chór szkolny prowadzony przez p. Grzegorza Bąka, który podjął pracę w szkole w Czuchowie w 1952 roku. Od tej pory chór szkolny bardzo często brał udział w eliminacjach i przeglądach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Dzięki pomocy kopalni „Dębieńsko” w 1960 roku szkoła wzbogaciła się o gabinet dentystyczno -lekarski oraz natryski dla dzieci.

We wrześniu 1960 roku, na czas urlopu p. K Reginka kierownikiem został p. Grzegorz Bąk.

W 1964 roku wybudowany został basen i natryski dla dzieci szkolnych.

W 1969 roku stanowisko kierownika szkoły objęła p. Lidia Biela pełniąc tę funkcję do 1975 roku /na czas urlopu zdrowotnego p. Bieli obowiązek ten przejęła p. Charlotta Kita. W 1976 roku dyrektorem szkoły została p. Eugenia Kernbach.

W tym też roku rodzice urządzili boiska przy szkole oraz ogrodzili jej teren. Rozpoczęto prace przy remoncie świetlicy i przystąpiono do adaptacji sali widowiskowej restauracji „ Czuchowianka ” na salę gimnastyczną.

W 1977 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej świetlicy, w tym samym roku została oddana do dyspozycji szkoły nowa sala gimnastyczna.

W 1978 roku nowym dyrektorem szkoły został p. Andrzej Jarmundowicz.

Od 1979 roku lekcje zaczęły się odbywać w nowych klasopracowniach: języka polskiego, języka rosyjskiego, fizyko- chemicznej, wychowania obronnego, wychowania muzycznego, zajęć praktyczno - technicznych oraz klasopracowni urządzonej dla kl. I i II. W 1980 roku urządzona została klasopracownia geograficzna i dla klas trzecich.

W roku szkolnym 1980/ 81 rozpoczęte zostały prace mające na celu stworzenie nowego kompleksu sportowego.

W marcu 1981 roku Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 w Leszczynach wystąpiła z wnioskiem o nadanie imienia patrona szkoły do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Fakt ten poprzedzony został konkursem plastycznym na godło szkoły oraz konkurs na hymn szkolny. Ostatecznie autorami hymnu szkoły zostali p. Zofia Komander (słowa) i p. Grzegorz Bąk (muzyka).

5 maja 1982 roku w szkole odbyła się uroczystość nadania imienia Stanisława Moniuszki oraz odsłonięcia jego portretu. W uroczystości tej brali przedstawiciele władz miasta, władz oświatowych przedstawiciel zakładu opiekuńczego Koksowni „ Dębieńsko ” oraz artyści Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu. W czasie uroczystości chór szkolny, zespół akordeonowy i dzwonkowy prowadzone przez p. Grzegorza Bąka wykonały szereg utworów Moniuszki. Rozdano również nagrody uczestnikom szkolnego konkursu plastycznego na rysunki związane z operami kompozytora.

Uroczyście obchodzony był w 1999 roku jubileusz 90-lecia szkoły. Środowiskowy festyn, uroczysta akademia także zgromadziły w Czuchowie znane osobistości regionu, władze oświatowe, polityków, ale przede wszystkich tych, którzy „mówią” o szkole: „moja szkoła” - uczniów, absolwentów, rodziców, nauczycieli.

W 1999 budynek szkolny został podzielony na część należącą do nowopowstałego Gimnazjum Nr 5 i część należącą do Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki. W ten sposób szkoła w Czuchowie stała się szkołą
o dwóch poziomach nauczania. W wyniku kolejnej zmiany /2006 rok/ utworzono Zespół Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.

Pan Andrzej Jarmundowicz pełnił funkcję Dyrektora do 2002 roku. W roku szkolnym 2002/2003 funkcję tę pełniła Pani Janina Baron. Kolejnym Dyrektorem /lata 2003-2006/ był pan Bogusław Kotwa. Stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 5 pełniła od 1999 pani Grażyna Gola, która od 1 września 2006 roku jest Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 4.

W 2017 r. wygasające Gimnazjum nr 5 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki. Od 1 września 2019 r. jesteśmy już wyłącznie ośmioklasową szkołą podstawową.

8 października 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie pracowni „Eko-Logika”, w którym uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przedstawiciele Gminy, Samorządu, Rady Dzielnicy, Stowarzyszenia „Zielone Miasto”, Rada Rodziców oraz uczniowie i nauczyciele. Wygrana w konkursach „Zielona pracownia projekt 2019” oraz  " Zielona pracownia 2019 ", organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także finansowe wsparcie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny umożliwiło nam sfinansowanie odnowienia i ulepszenia pracowni oraz wzbogacenie pracowni o wiele interesujących pomocy dydaktycznych, m.in. o tablicę multimedialną, trójwymiarowe modele człowieka, laboratoria do przeprowadzania doświadczeń, mikroskopy, tellurium i wiele innych. W realizację projektu zaangażowane były Dyrektor mgr Grażyna Gola oraz nauczycielki geografii mgr Ewa Goszyc i biologii mgr Sylwia Firek.

W 2020 r. funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki objęła mgr Hanna Tomala.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez pana Romana Copa, informacji zawartych książkach p. Anny Gudzik „Czuchów”, p. Bolesława Profaski „Dzieje Dębieńska” oraz Kroniki Szkolnej.

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZUCHOWIE:

1934 p. Stanisław Mazanek

1939 p. Jeremiasz Półchłopek

1945 p. Gerard Reginek

1949 p. Jan Guz

1969 p. Karol Reginek

1976 p. Lidia Biela

1978 p. Eugenia Kernbach

  1. - 2003 p. Andrzej Jarmundowicz

2003- 2004 p. Janina Baron

2004- 2006 p. Bogusław Kotwa

1999- 2006 p. Grażyna Gola(dyrektor Gimnazjum nr 5)

2006- 2017 p. Grażyna Gola(dyrektor Zespołu Szkół nr 4)

2017- 2020 p. Grażyna Gola(dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6)

2020- p. Hanna Tomala (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6)

 

 

do góry