• język migowy
 • e-mail
 • lokalizacja
 • BiP

 

Kadra

 • Dyrektor mgr Hanna Tomala- nauczyciel języka angielskiego
 • Wicedyrektor mgr Anna Dziużańska - nauczyciel fizyki 

nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Ilona Winkler
 • mgr Katarzyna Świder
 • mgr Sabina Laskowska
 • mgr Sylwia Grzywok

nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Monika Usarek
 • mgr Justyna Jarska
 • mgr Hanna Tomala

nauczyciel języka niemieckiego:

 • mgr Anna Tkocz

nauczyciele historii:

 • mgr Katarzyna Myszkowska
 • mgr Katarzyna Świder

nauczyciele matematyki:

 • mgr Ewa Zając
 • mgr inż. Ewelina Procek
 • mgr Izabela Wyrobek

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Maja Katerla
 • mgr Jolanta Szędzielorz
 • mgr Danuta Twardoch
 • mgr Sylwia Grzywok
 • mgr Izabela Wyrobek
 • mgr Hanna Dworowy
 • mgr Paulina Jędrzejewska 

nauczyciel przyrody: mgr Ewa Goszyc

nauczyciel geografii:

 • mgr Ewa Goszyc
 • mgr Ewa Żyła-Podlejska

nauczyciel fizyki: mgr Anna Dziużańska

nauczyciel chemii: mgr Anna Wita 

nauczycel biologii: mgr Sylwia Firek

nauczyciel techniki: mr Ewa Goszyc

nauczyciel informatyki: mgr Donata Przewdzing

nauczyciel muzyki: mgr Monika Kowol-Błaszczyk

nauczyciel plastyki: mgr Katarzyna Sienkan-Krząkała

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie: mgr Sylwia Firek

nauczyciel edukacji do bezpieczeństwa: mgr Monika Paszek

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: mgr Katarzyna Myszkowska

nauczyciele wychowania fizycznego: 

 • mgr Dorota Nowak
 • mgr Gabriela Bodys-Masarczyk
 • mgr Tomasz Myszkowski

nauczyciele religii:

 • mgr Monika Kowol-Błaszczyk
 • mgr Dominika Drożdżał

bibliotekarz: mgr Teresa Pawlas

wychowawca świetlicy: mgr Magdalena Sitek

pedagog szkolny: mgr Sylwia Zarzycka

pyscholog: mgr Anna Pawliczek 

do góry